Algemene Voorwaarden

Veiligheidsinformatie van gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling.

Alle klantengegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Privacy Wetten,opgeslagen en verwerkt. U heeft op elk moment het recht op vrije informatie, correctie, blokkering of verwijdering van uw opgeslagen gegevens.
Gelieve ons daarvan bericht te geven d.m.v. een e-mail.

Wij geven uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
Uitzondering hierop zijn onze partners, die voor de orderafhandeling uw gegevens nodig hebben.
In dit geval verstrekken wij slechts de noodzakelijke gegevens tot een minimum.

Wij gebruiken technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid, om uw gegevens tegen manipulaties,verlies, vernietiging of toegang van onbevoegden personen te beschermen.

1. Algemeen
1.1 Met het bestellen van een of meerdere artikelen via onze website verklaart u in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden.
1.2 Afwijkende overeenkomsten zijn alleen dan van toepassing, als deze schriftelijk door ons bevestigd zijn; dit geldt met name bij mondelinge of telefonische overeenkomsten.

2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Modelwijzigingen en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2 Met het weergeven van onze artikelen is van onze kant nog geen aanbieding gedaan.
2.3 Prijzen zijn exclusief de kosten voor verzending, verpakking en verzekering. Alle prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW, momenteel 21%.

3. Betaling
De betaling dient uiterlijk binnen 14 werkdagen te zijn bijgeschreven op onze rekening, Davis/Barbanson behoudt ten aller tijden het recht om de opdracht te annuleren en het bedrag terug te storten.

4. Levertijd
4.1 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk na betaling door ons verzonden,voor zover er zich geen problemen voordoen waar wij buitenstaan.
4.2 Bestellingen kunnen uitsluitend na telefonische of schriftelijke afspraak afgehaald worden.

5. Transport
Het gevaar van het verloren gaan of beschadigen van de goederen, ligt bij de klant nadat de door ons aangewezen transporteur de goederen overgedragen heeft.
Davis/Barbanson is niet verantwoordelijk voor defecten die door verkeerd handelen zijn ontstaan.

6. Kopersrechten
6.1 Aanspraak maken op defecte, verkeerd of foutief geleverde goederen kan schriftelijk binnen 14 dagen.
6.2 Bij gegronde aanspraak zullen wij het probleem tot ieders tevredenheid oplossen.
Retourzending vindt plaats op kosten en risico van de koper.
Blijkt de klacht terecht, dan zal de aankoopprijs plus verzendkosten worden vergoed.

7. Gebruik van cookies
In onze Shop wordt in de cookies informatie opgeslagen van de inhoud van uw winkelmandje, deze worden nadat u uw bestelling heeft verwerkt weer verwijderd.

Davis/Barbanson
Grotestraat 46
5821 AG Vierlingsbeek
Nederland
0478 851111